Thiết bị quang, cáp quang

DÂY CÁP QUANG 2 CORE (FO) FTTH

Giá bán: 5.000 ₫
Giá gốc: 10.000 ₫

BỘ CHUYỂN CÁP QUANG VANTECH VTF-01

Giá bán: 1.760.000 ₫
Giá gốc: 1.760.000 ₫

MEDIA CONVERTER QUESTEK QTF-RS16

Giá bán: 9.300.000 ₫
Giá gốc: 12.400.000 ₫

MEDIA CONVERTER QUESTEK QTF-1000M

Giá bán: 2.550.000 ₫
Giá gốc: 4.300.000 ₫

Dây nhảy quang Vcom

Giá bán: 54.000 ₫
Giá gốc: 90.000 ₫


HOTLINE: 0989 739 381 Kinh doanh 10907 259 312 Kinh doanh 20977 472 394

Copyright © 2019 Viễn Thông Quỳnh Anh.Design by webseogoogle.com All Rights Reserved.