Đầu ghi hình IP Dahua

Đầu ghi hình IP 4 kênh WIFI Dahua NVR4104-W

Giá bán: 6.040.000 ₫
Giá gốc: 6.040.000 ₫

Đầu ghi hình IP DAHUA NVR5208

Giá bán: 11.051.000 ₫
Giá gốc: 14.735.000 ₫

ĐẦU GHI HÌNH IP DAHUA NVR2104HS-S2 (4 KÊNH)

Giá bán: 2.470.000 ₫
Giá gốc: 2.470.000 ₫

ĐẦU GHI HÌNH IP 32 KÊNH DAHUA NVR5232-4KS2

Giá bán: 13.690.000 ₫
Giá gốc: 13.690.000 ₫


HOTLINE: 0989 739 381     Kinh doanh 10907 259 312  Kinh doanh 20977 472 394

Copyright © 2020 Viễn Thông Quỳnh Anh.Design by webseogoogle.com All Rights Reserved.