Đầu ghi hình IP HIKVISION

Đầu ghi hình IP HIKVISION | Viển thông Quỳnh Anh báo giá đầu ghi hình IP Hikvision chiết khấu cao cho đại lý và khách hàng. Đang có khuyến mãi


Đầu ghi hình 64 kênh IP HIKVISION DS-9664NI-I8

Giá bán: 57.582.000 ₫
Giá gốc: 63.980.000 ₫

Đầu ghi hình 32 kênh IP HIKVISION DS-9632NI-I8

Giá bán: 42.129.000 ₫
Giá gốc: 46.810.000 ₫

Đầu ghi hình IP 128 kênh Hikvision DS-96128NI-I16

Giá bán: 104.517.000 ₫
Giá gốc: 116.130.000 ₫

ĐẦU GHI HÌNH IP 16 KÊNH CÓ HỖ TRỢ POE HIKVISION DS-7716NI-E4/16P

Giá bán: 15.600.000 ₫
Giá gốc: 15.600.000 ₫

Đầu ghi hình IP HIKVISION DS-7616NI-E2

Giá bán: 4.376.000 ₫
Giá gốc: 5.470.000 ₫

Đầu ghi hình 8 kênh HIKVISION DS-7608NI-K2/8P

Giá bán: 7.984.000 ₫
Giá gốc: 9.980.000 ₫

Đầu ghi hình IP 16 KÊNH HIKVISION DS-7616NI-E1

Giá bán: 3.672.000 ₫
Giá gốc: 4.590.000 ₫

Đầu ghi hình IP HIKVISION DS-7632NI-K2

Giá bán: 7.656.000 ₫
Giá gốc: 9.570.000 ₫

Đầu ghi hình 8 kênh IP HIKVISION DS-7608NI-E1

Giá bán: 3.088.000 ₫
Giá gốc: 3.860.000 ₫

Đầu ghi hình 8 kênh 4IN1 HIKVISION DS-7608HUHI-F2/N

Giá bán: 8.048.000 ₫
Giá gốc: 10.060.000 ₫

Đầu ghi hình TURBO HIKVISION DS-7332HGHI-SH

Giá bán: 25.040.000 ₫
Giá gốc: 31.300.000 ₫

Đầu ghi hình IP HIKVISION DS-7616NI-K2

Giá bán: 5.910.000 ₫
Giá gốc: 7.880.000 ₫

Đầu ghi hình IP HIKVISION DS-7716NI-I4 (16 kênh)

Giá bán: 15.112.000 ₫
Giá gốc: 18.890.000 ₫

Đầu ghi hình IP thông minh 32 kênh HIKVISION iDS-9632NXI-I8/4F

Giá bán: 114.350.000 ₫
Giá gốc: 228.580.000 ₫

Đầu ghi hình IP thông minh 32 kênh HIKVISION iDS-9632NXI-I8/16S

Giá bán: 52.500.000 ₫
Giá gốc: 104.930.000 ₫

Đầu ghi 64 kênh IP H.265 Hikvision Plus HKN-1664K4-S8N12

Giá bán: 59.000.000 ₫
Giá gốc: 59.000.000 ₫


HOTLINE: 0989 739 381     Kinh doanh 10907 259 312  Kinh doanh 20977 472 394

Copyright © 2020 Viễn Thông Quỳnh Anh.Design by webseogoogle.com All Rights Reserved.